En fråga från det senaste teoriprovet för att få körkort

En fråga från det senaste teoriprovet för att få körkort:
Du sitter och skrevar över en motorcykel och håller en konstant hastighet. På din vänstra sida har du en avgrund. På din högra sida
har du en brandbil och den håller samma hastighet som du. Framför dig springer en gris, som är större än din motorcykel. En 
helikopter förföljer dig i markhöjd bakom motorcykeln. Både helikoptern och grisen håller samma hastighet som du. Hur ska du göra för att stanna?...
... Kliv av motorcykeln, gå ner från karusellen och lämna plats åt någon yngre!

Gilla Swehumor på Facebook för att få ett roligare flöde!